Копінг-­стратегії поведінки у стресовій ситуації, ре­сурсні переконання. Практичне заняття для учнів 7—9-­х класів

Копінг-­стратегії поведінки у стресовій ситуації, ре­сурсні переконання. Практичне заняття для учнів 7—9-­х класів

Щоб ефективно випереджати негативні наслідки, треба розглянути проблему з усіх сторін, визначити основні тригерні точки та відповідно до них провести практичні заняття, які посилять особистість.

20,00 

Мета:

 • ознайомлення учасників із копінг-­стратегіями поведінки в стресовій ситуації;
 • актуалізація розуміння про вирішальність емоції, які впливають на дії під час стресової ситуації;
 • активізування почуття особистості;
 • розвиток самосвідомості та самоаналізу учасників;
 • формування практичних умінь та навичок саморегуляції;
 • розвиток уміння правильно узагальнювати інформацію та робити висновки;
 • згуртовування групи;
 • формування навичок позитивного мислення;
 • виховання активної життєвої позиції, прагнення/готовність допомогти іншим у скрутній ситуації.

Методи, прийоми:

 • методи позитивного мислення;
 • інтер­активні методи;
 • релаксаційні методи;
 • руханки;
 • ресурсні вправи.