Вибір професії. Заняття для формування орієнтирів у професійному самовизначенні старшокласників

Як обрати майбутню про­фесію з урахуванням інтересів та схильностей. Заняття для формування орієнтирів у професійному самовизначенні старшокласників

Перший доленосний вибір у житті — це вибір майбутньої професії. Учні старших класів мають змогу обрати професію, якої вони навчатимуться подальші чотири роки. Вибір майбут­ньої професії має бути покликом серця випускника.

20,00 

Мета:

  • формування уявлення про вибір майбутньої професії;
  • демонстрування взаємозв’язку професій між собою, у такий спосіб полегшивши процес вибору професії для випускника;
  • розвивання аналітичних здібностей для вибору майбутньої професії;
  • формування здібності до самоаналізу для більш раціонального вибору професії;
  • виховання прагнення до більш ретельного пошуку своєї спеціальності.

Методи, прийоми:

  • теоретичне дослідження;
  • групові й інтерактивні методи;
  • інтерп­ретація;
  • метод моделювання.