Самосвідомість підлітків. Практичне заняття для підлітків з різною виразністю соціальної адаптації

Самосвідомість підлітків. Практичне заняття для підлітків з різною виразністю соціальної адаптації

Перехід особистості до дорослого життя, який відбувається в бурхливий період розвитку підлітка, вартий особливої уваги. Самосвідомість — це усвідомлення й цілісне оцінювання себе та свого місця в житті. Завдяки самосвідомості підліток зможе легше пройти шлях перехідного періоду й пізнати себе.

20,00 

Мета вправи:

 • формування саморозуміння й самоставлення для адекватного самосприйняття й уміння порівнювати себе з іншими, щоб зрозуміти власні сильні сторони й унікальність;
 • пояснення сутності самосвідомості;
 • формування навичок спілкування, упевненості, уміння адаптуватися й розвивати адекватну самооцінку;
 • сприяння інтроспекції;
 • розвиток світогляду й бачення себе;
 • формування толерантного ставлення до інших;
 • виховування активної життєвої позиції, чесності, порядності, людяності, емпатії, упевненості у своїх силах.

Методи, прийоми:

 • самопрезентація;
 • самоана­ліз;
 • діагностика;
 • рефлексія.