Ознайомлення з поняттям «увага». Коригувально-розвиткове заняття для дітей 6—7 років

Ознайомлення з поняттям «увага». Коригувально-розвиткове заняття для дітей 6—7 років

Мета:

  • сприяння адаптації першокласників до школи та нового середовища, позитивному входженню дітей у шкільне життя;
  • формування емпатії та комунікабельності першокласників;
  • сприяння розвитку мислення, пам’яті, уваги, уяви, довільності дій;
  • формування й удосконалення комунікативних навичок;
  • розвиток мовленнєвої й мисленнєвої діяльності, дрібної моторики. довільності психічної діяльності;
  • формування уміння розпізнавати та керувати емоціями й почуттями;
  • розвиток здатності до саморегуляції та формування вольових зусиль.

20,00