Риторика як мистецтво слова. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

РМ №2. РИТОРИКА ЯК МИСТЕЦТВО СЛОВА. ЗНАЧЕННЯ РИТОРИКИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ

 

20,00 

Мета: формувати предметні й ключові компетентності:

  • розуміти суть понять «риторика», «мовець», «аудиторія», «комунікативний намір»;
  • усвідомлювати важливість риторики й риторичних умінь;
  • називати умови успішного спілкування, риси, притаманні цікавому мовцеві, гарному співрозмовникові;
  • висловлювати своє ставлення до риторики.

Тип уроку: розвиток мовлення.