Поетичне зображення в повісті кохання Івана та Марічки, невмирущості їхніх почуттів і трагічної долі. Урок розвитку компетентностей. 10 клас

Тема. Поетичне зображення в повісті кохання Івана та Марічки, невмирущості їхніх почуттів і трагічної долі як наслідок суперечності між мрією та дійсністю.

Мета:

  • ознайомлення зі змістом повісті «Тіні забутих предків»;
  • формування умінь аналізувати образи Марічки та Івана, розкривати пантеїзм світобачення героїв, виражений через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль;
  • встановлення зв’язку подій художнього твору з реальним життям;
  • сприяння усвідомленню краси природи, її добродійного впливу на людину;
  • розвиток умінь висловлювати власну думку, слухати й чути інших, оцінювати аргументи і змінювати думку на основі доказів;
  • виховання толерантності, бажання співпрацювати.

20,00