Вимоги до мовлення оратора. Комунікативний стан мовця. Урок для розвитку мовлення. 10 клас

20,00 

Мета: розвивати ключові й предметні компетентності:

  • розуміти суть понять «імідж оратора» та «професійний імідж»;
  • розвивати вміння опанувати ораторське мистецтво та формувати професійний імідж;
  • удосконалювати практичні навички  складати висловлювання та виголошувати їх, невербальні засоби реалізації мети спілкування й  активізації уваги слухачів;
  • виховувати толерантність, самовпевненість.

Тип уроку: розвиток мовлення.