К.Р. 4. Контрольний письмовий твір. Українська модерна проза. Творчість М. Коцюбинського. Урок перевірки рівня сформованості компетентностей. 10 клас

Тема. Контрольна робота 4. Контрольний письмовий твір. Українська модерна проза. Творчість Михайла Коцюбинського.

Мета:

  • формування предметних і ключових компетентностей: самоорганізації до навчальної діяльності;
  • розвиток навички самостійної роботи, пам’яті, зосередженості;
  • перевірка рівня засвоєння матеріалу за розділом «Творчість Михайла Коцюбинського»;
  • закріплення знань;
  • удосконалення творчих здібностей, уміння розпізнавати проблему, міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, схемах);
  • формування вимогливого ставлення до рівня власних знань, самостійності і наполегливості під час роботи.

20,00