Контакт із аудиторією. Види й цілі слухання. Урок для розвитку мовлення. 10 клас


Тема:
Контакт із аудиторією. Види й цілі слухання. Прийом и налагодження контакту з аудиторією

 

20,00 

Мета: розвивати ключові й предметні компетентності:

  • виявляти комунікативні наміри мовця;
  • налагоджувати контакт зі слухачем (слухачами);
  • розглядати мову й уміння спілкуватися як цінність;
  • демонструвати впевненість під час виголошення промови;
  • опанувати ораторське мистецтво та формувати професійний імідж, невербальні засоби реалізації мети спілкування й активізації уваги слухачів;
  • удосконалювати практичні навички складати висловлювання й виголошувати їх;
  • виховувати толерантність, упевненість у собі.

Тип уроку: розвиток мовлення.