О. Олесь. Неоромантичні й символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась…»). Урок формування компетентностей. 10 клас

Тема. Олександр Олесь. Про життя та творчість. Неоромантичні й символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась…»).

Мета:

  • ознайомити учнів з основними відомостями із творчої біографії Олександр Олеся;
  • сприяти розумінню природи символів у його творчості, важливості мови для формування власної ідентичності;
  • аналізувати основні мотиви у творчості;
  • визначати жанр твору, ключові ознаки символістської поетики;
  • дискутувати з проблем, порушених автором, презентувати власні ідеї щодо їх розв’язання;
  • розвивати вміння рефлексувати й оцінювати результат своєї праці, знаходити, аналізувати, систематизувати й узагальнювати одержану інформацію.

20,00