Література рідного краю. Літературні персоналії територіальної громади. Олександр Солодар. Збірка «Апостол». Урок формування компетентностей. 10 клас

Тема. Література рідного краю. Літературні персоналії територіальної громади. Олександр Солодар. Життя і творчість. Збірка «Апостол».

Мета:

  • ознайомити з письменниками Черкаської області, їхніми творами;
  • сприяти розумінню змісту прочитаного, умінню його характеризувати, давати оцінку, висловлювати власні судження;
  • досягти усвідомлення ролі читання для власного зростання впродовж життя;
  • розвивати уміння застосовувати цифрові технології для пошуку необхідної інформації;
  • ознайомити з електронними сайтами українських бібліотек;
  • виховувати шанобливе ставлення до митців як до особливо обдарованих людей, співців рідної землі.

20,00