Харчові добавки. Е-числа. Урок у формі дебатів. 11-й клас

Тема. Харчові добавки. Е-числа.
У повсякденному житті нам часто до­водиться відстоювати свою точку зо­ру. Дехто намагається уникати обго­ворення спірних тем, а інші одразу кидаються у суперечку, роблячи це некоректно, тим самим висловлюють неповагу до думки своїх спів­розмовників. Як же навчити підлітків коректно і грамотно висловлювати свою думку? Для цього в пригоді стане застосування педагогічної технології дебати. Використовувати яку можна як на уроках, так і в позаурочний час.

20,00 

Мета:

  • ознайомлення з харчовими добавками та їх класифікацією;
  • формування розуміння позитивного та негативного впливу добавок на організм людини, вміння обговорювати й розв’язувати проблеми природничо-наукового характеру, оцінювати значення природничих наук і технологій для сталого розвитку суспільства, використовуючи знання з інших природничих предметів;
  • формування вміння аналізувати інформацію на етикетці товару, прогнозувати можливі ризики під час купівлі продуктів із Е-числами, критично співставляти і оцінювати хімічну інформацію з різних інформаційних ресурсів;
  • формування навичок здорового способу життя, усвідомлення необхідності самостійно приймати рішення під час вибору продуктів харчування;
  • сприяння розвитку допитливості щодо хімічних знань, перспектив власного розвитку упродовж життя, пов’язаного із хімічними знаннями.