Оксиген. Кисень. Урок засвоєння нових знань. 7-й клас

Тема. Оксиген. Кисень.
Як часто хибні й досить нав’язливі думки стають перешкодою на шляху розвитку науки! Так, наприклад, хіміки XVII—XVIII ст. вірили в помилкову теорію флогістону чи “водяної пари”, яка начебто є невидимою матерією, що виділяється під час горіння. І лише відкриття кисню розставило все по своїх місцях.

20,00 

Мета:

  • формувати в учнів знання про Оксиген як найпоширеніший хімічний елемент на планеті та кисень як просту речовину;
  • з’ясувати історію відкриття кисню;
  • визначити фізичні та хімічні властивості Оксигену;
  • розвивати пізнавальну активність учнів; формувати інтерес до вивчення хімії.

Методи та методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, пояснення); наочні (демонстрація дослідів, ілюстрація); практичні (розв’язування рівнянь).