Початкові хімічні поняття. Урок, адаптований для дистанційного навчання. 7-й клас

Тема. Початкові хімічні поняття. Урок, адаптований для дистанційного навчання.
Усі наші знання складаються з основ. Ми настільки звикли до того, що знаємо ці найпростіші факти, що ніколи не замислюємося, коли використовуємо їх. Але зазвичай речі, які ми завдяки досвіду довели до автоматизму, зрозуміти нам колись було найважче. Допомогти засвоїти базові поняття з хімії допоможе заняття-повторення.

20,00 

Мета:

  • систематизація та коригування знань учнів, перевірка рівня сформованості основних понять теми, умінь складати формули речовин, рівняння реакцій, класифікувати речовини, характеризувати властивості;
  • розвиток мовних навичок, спостережливості та вміння робити висновки, інтересу до предмета через дитячу фантазію і уявлення, формування в учнів здатності до самоконтролю і самооцінки;
  • виховання бажання вчитися активно, з інтересом, без примусу і перевантажень, виховання свідомої дисциплінованості, чіткості та організованості в роботі.

Методи і прийоми: інтерактивні вправи, групова робота.