Етен (етилен) та етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Урок, адаптований для дистанційного навчання. 9-й клас

Тема. Етен (етилен) та етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів.
Люди здавна намагалися зрозуміти, із чого скла­дається навколишній світ, чи є невидимі частин­ки, і як одна речовина перетворюється в іншу. На деякі питання знайдено відповіді, але є і ба­гато незвіданого. Презентуємо роботу учасниці Другого етапу Всеукраїнського конкурсу “Учи­тель року — 2020” у номінації “Хімія” в м. Київ.

20,00 

Мета:

  • формування поняття про ненасичені вуглеводні та кратні зв’язки;
  • з’ясувати молекулярні і структурні формули етилену і ацетилену, їхні фізичні властивості, загальні формули їхніх гомологічних рядів;
  • формування знань про будову вуглеводнів та вміння розрізняти їх;
  • удосконалення навичок і вмінь складати структурні формули й давати назви органічним сполукам на прикладі алкенів та алкінів;
  • удосконалення вміння працювати самостійно та в парах;
  • створення доброзичливої атмосфери в класі, позитивної мотивації та зацікавленості у навчальному предметі.

Методи і прийоми: евристична бесіда, мозковий штурм, інтерактивні вправи, порівняння та зіставлення, робота з підручником та таблицею, робота з конструктором, робота в парах, віртуальний дослід.