Вуглеводні: особливості їх будови, властивості, застосування. Урок з використанням проєктної діяльності. 10-й клас

Тема. Вуглеводні: особливості їх будови, властивості, застосування.
Оновлення умов для навчання учнів слід забезпечувати за рахунок компетентнісно зорієнтованих завдань із використанням сучасних освітніх технологій. Таке подання навчального матеріалу сприяє розвитку комунікативних здібностей, уміння співпрацювати, здорового прагнення до лідерства, а також опануванню важливих життєвих і соціокультурних компетентностей.

20,00 

Мета:

  • поглиблення й розширення знань про вуглеводні: особливості будови, процеси переробки, застосування, сучасну хімічну номенклатуру органічних речовин, застосування отриманих знань для пояснення властивостей речовин і різноманітних хімічних явищ, безпечне використання речовин і матеріалів;
  • формування вміння самостійно здобувати хімічні знання з різних інформаційних джерел та під час експериментальних досліджень і критично їх осмислювати, творчо розв’язувати практичні завдання хімічного характеру в повсякденному житті, запобігати явищам, що завдають шкоди здоров’ю людини й довкіллю;
  • сприяння формуванню переконаності в позитивній ролі хімії як науки в забезпеченні прогресу суспільства;
  • виховання цікавості до обраної професії, потреби в здоровому способі життя, відповідального ставлення до природи;
  • формування навичок екологічної спрямованості.

Методи, прийоми: словесний, наочний, практичний.