Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу. Урок засвоєння нових знань. 9-й клас

Тема. Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості та застосування.
Розробка даного уроку дає можливість навчати учнів знаходити рішення й за все це свідомо відповідати. Урок передбачає виконання демонстраційних та лабораторних дослідів, захист підготовлених мініпроєктів. Окрім отримання знань, сприятиме формуванню навичок пошуково-дослідницької діяльності та мотивації до вивчення предмета.

20,00 

Мета:

  • формування уявлення про спирти на прикладі багатоатомного спирту гліцеролу, вміння учнів встановлювати причиново-наслідкові зв’язки між будовою та властивостями речовини;
  • розвиток уміння аналізувати вплив характеристичної групи на властивості органічної сполуки та відмінність у властивостях спиртів з однією та кількома характеристичними групами;
  • виховання цікавості до предмета, потреби в здоровому способі життя, самостійності, обережності, охайності, свідомого ставлення та відповідальності за якість роботи під час проведення дослідів.

Методи, прийоми: парна робота, групова робота, мінілекція, мініпроєкт.