Охорона навколишнього середовища від забруднення під час переробки вуглеводневої сировини та використання продуктів її переробки. Урок з використанням технології випереджальних завдань. 9-й клас

Тема. Охорона навколишнього середовища від забруднення під час переробки вуглеводневої сировини та використання продуктів її переробки.
Масштабні просторово-часові кліматичні зміни на Землі є незаперечним фактом. Оскільки вони впливають на стан довкілля та економіки, це спричинило необхідність різнопланових досліджень щодо виявлення природи впливу таких процесів на навколишнє середовище і суспільство, щоб запропонувати заходи щодо мінімізації негативних наслідків подібного впливу. Такі проблеми стосуються кожного, тож у наших інтересах долучити учнів, які в майбутньому можуть запропонувати інноваційні рішення.

20,00 

Мета:

  • узагальнити знання учнів про склад та властивості основних джерел вуглеводнів, їх застосування як палива в різних галузях господарства;
  • ознайомити з проблемами забруднення навколишнього середовища продуктами переробки нафти, вугілля, природного газу;
  • розвивати вміння учнів класифікувати хімічні об’єкти за різними ознаками, виокремлювати головне в значному обсязі інформації, робити узагальнювальні висновки, з’ясовувати причини забруднення навколишнього середовища;
  • формувати бережне ставлення до енергетичних ресурсів своєї Батьківщини;
  • виховувати свідоме та дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я всіх живих організмів планети Земля.

Форми роботи: фронтальне опитування, самостійна робота, навчальна лекція.