Договір оферти з розміщення матеріалів на сайті Видавництва

Зазначений договір є публічним, тобто згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі укласти Договір. Договір буде вважатися укладеним, коли...