Методичні матеріали застосування блокового планування уроків фізики для забезпечення продуктивного характеру розумової діяльності учнів в умовах нової парадигми освіти

Автор: Лосєва Людмила Борисівна Провідна ідея досвіду з формування продуктивного характеру навчальної діяльності учнів у процесі вивчення фізичних явищ – це компетентісно-орієнтоване навчання, яке спирається на широкі можливості самостійного здобуття знань і їх...