Екоосвітній потенціал у профтехосвітніх навчальних закладах

Автор: Мантула Анатолій Іванович Наш час визначають як час екологічних криз, можливість подолання яких значною мірою пов’язують із екологічною освітою, під якою розуміють систему цілеспрямованих організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на формування...