Рукопис «Методики викладання занять з дисципліни “Нарисна геометрія та інженерна графіка” з використанням інформаційних технологій»

Автор: Попова Вікторія Владиленівна Методика викладання дисципліни мають великий вплив на сприйняття студентами матеріалу,  його засвоєння та використання на практиці. У наш час значну увагу приділяють методикам, в яких в першу чергу притаманні активні форми навчання:...