Сценарій профільного змагання «Секретар керівника — твій майбутній фах» гурток «Секретар керівника»

Автор: Плугатарьова Надія Володимирівна Мета проведення: перевірка та закріплення знань, умінь і навичок, набутих вихованцями в процесі навчання; розвиток творчого мислення, зорової пам’яті, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (доброзичливе ставлення до...