Логопедичне заняття “Як Гаррі Потер у нас гостював” (диференціація звуків с-ш)

Автор: Сєргєєва Наталія Василівна Мета: попарне зіставлення звуків (букв), визначення їх відмінностей, подібностей в артикуляції, звучанні, тактильному відчутті, графічному зображеннї; розвиток артикуляційної моторики, фонематичного слуху, сприймання, звуко-буквенного...