Стаття: “Метод проектів-ефективна технологія навчання”

Автор: Чудасова Лілія Василівна Освітній процес потребує нових підходів, технологій, методик у роботі сучасного викладача. На мою думку, однією з таких педагогічних технологій є проектна технологія, що дає можливість якнайповніше реалізувати поставлену суспільством...