Час і дата. Теперішній простий час. Практичне заняття з англійської мови. 10—11 класи

Час і дата. Теперішній простий час. Практичне заняття з англійської мови. 10—11-ті класи

Матеріали заняття можуть сприяти поглибленому вив­ченню учнями лексичного та граматичного матеріалу
для застосування в усному та писемному мовленні. Виконання запропонованих вправ сприяє закріпленню
навичок читання з повним ро­зумінням прочитаного, формуванню різностороннього мислен­ня учнів, монологічного та діалогічного мовлення. Тема заняття відповідає навчаль­ній програмі іноземних мов для 10—11-­х класів загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.

20,00 

Мета:

  • закріплення навичок вказувати час та сприймання матеріалу на слух;
  • фонетичне опрацювання нового лексичного матеріалу;
  • закріплення нового лексичного матеріалу та вдосконалення вміння читання і розуміння адаптованих текстів та діалогів іноземною мовою (читання з повним розумінням тексту);
  • ознайомлення студентів із правилами утворення та вживання нового граматичного матеріалу;
  • закріплення на практиці вживання Present Simple в усному та писемному мовленні.

Методи:

  • демонстрація граматичного та лексичного матеріалу;
  • повідомлення;
  • бесіда;
  • пояснення;
  • інтерактивна гра.