Горіння вуглеводнів. Інтегрований урок з хімії та англійської мови з використанням ІКТ. 9-й клас

Тема. Горіння вуглеводнів.
Горіння — дуже важливий процес у житті лю­дини: завдяки цьому ми можемо їздити на ма­шині, зігріватися взимку, готувати їжу тощо. А що насправді таке — цей процес горіння і що для нього треба?

20,00 

Мета:

  • ознайомлення з реакціями горіння вуглеводнів;
  • формування навичок складання рівнянь хімічних реакцій горіння метану, його гомологів, етену та етилену;
  • вивчення якісного складу речовин за продуктами згоряння;
  • забезпечення розвитку розумових здібностей учнів, вміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, пояснювати, встановлювати причинно­наслідкові зв’язки і робити логічні висновки про хімічні явища;
  • форсування партнерських взаємостосунків, уміння надати допомогу однокласнику;
  • сприяння формуванню комунікативної та інформаційної компетенції.

Методи і прийоми: бесіда, тренінг­-мінімум (завдання коригування), інтегро­вана діяльність, мозковий штурм, робота в групах (парах).