Оксигеновмісні органічні сполуки. Урок закріплення знань і вмінь. 10-й клас

Тема. Оксигеновмісні органічні сполуки.
Завдання, що ви їх знайдете в цьому матеріалі, не обов’язково використовувати усі на одному уроці, відповідно до того, як учитель планує свій урок. Їх можна використати на різних етапах: на етапі актуалізації опорних знань (фронтальні бесіди, індивідуальні завдання біля дошки, самостійні роботи та тестові завдання для цілого класу), на етапі вивчення нового матеріалу (різні опорні схеми для вивчення фізичних та хімічних властивостей речовин, галузей застосування чи поширення у природі, використання різноманітних таблиць), на етапі закріплення знань (відтворення та усвідомлення вивченого на уроці матеріалу із використанням вправ, деяких типів задач, самостійних робіт, схематичних перетворень та фронтальних бесід.

20,00 

Мета:

  • закріплення знань про загальні формули та характеристичні (функціональні) групи спиртів, альдегідів, карбонових кислот, естерів;
  • формування вміння називати загальні формули та характеристичні (функціональні) групи спиртів, альдегідів, карбонових кислот, естерів;
  • сприяння розвитку вміння правильно узагальнювати інформацію та робити висновки, виділяти головні якості хімічних явищ, уміння порівнювати, аналізувати та узагальнювати;
  • сприяння формуванню в учнів упевненості у своїх силах, дисципліни, акуратності, охайності, відповідальності за доручену справу;
  • формування толерантного та по-важного ставлення одне до одного.

Методи, прийоми: самостійна робота, бліц-опитування, робота біля дошки, вправи.