Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Урок з використанням методів критичного мислення. 9-й клас

Тема. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища.
Усі колись милувалися маленькими краплями роси, які на листках рослин набувають форми майже правильних кульок. Це явище спостерігав ще Галілео Галілей, якого дуже дивувало, чому великі краплі води не розпливаються по всьому листку, а набувають форми маленьких кульок. Це явище можна пояснити поверхневим натягом рідини, а урок провести у цікавій дистанційній формі!

20,00 

Мета:

  • передання учням знань про поверхневий натяг рідин та те, як він характеризує різні за властивостями рідини, явища змочування і незмочування та вміння їх пояснити, які взаємодії відбуваються між молекулами поверхневого шару та молекулами, які знаходяться всередині рідини;
  • формування в учнів світоглядної позиції на поняття «поверхневий натяг, явища змочування та незмочування, капілярні явища», уміння оперувати та користуватися матеріалами з вищеназваної теми, переформулювати отриману інформацію, розділяти її на смислові блоки та оформляти у вигляді таблиць та схем;
  • формування громадянської компетентності учнів способом використання технології розвитку критичного мислення;
  • підведення учнів до творчого осмислення та критичного сприйняття нової інформації;
  • виховання вміння зв’язно та логічно викладати свої думки.

Методи, прийоми: критична дискусія, аналітичний, читання текстів та рефлексія.