Основні положення спеціальної теорії відносності. Урок засвоєння нових знань. 10-й клас

Тема. Основні положення спеціальної теорії відносності. Відносність проміжків довжини й часу.
Спеціальна теорія відносності, що перевернула на початку минулого століття загальноприйняті уявлення про світ, досі продовжує розбурхувати уми та серця людей. Ця наукова теорія пояснює устрій нашого світу на макрорівні та об’єднує механіку, електродинаміку та гравітацію.

20,00 

Мета:

  • вивчення основних постулатів спеціальної теорії відносності та їхніх наслідків, поняття про релятивістські ефекти;
  • розвиток уміння застосовувати наслідки з постулатів СТВ для вирішення завдань;
  • сприяння розвитку вміння знаходити відповіді на питання, використовуючи експеримент, свій життєвий досвід та інформацію, отриману на уроці;
  • розвиток уміння аналізувати, порівнювати, будувати аналогії, робити умовиводи;
  • формування відповідального ставлення до навчання, готовності й здатності до саморозвитку та самоосвіти.

Методи, прийоми: мінілекція, обговорення.