Уплив магнітного поля на рамку зі струмом в елек­тровимірювальних приладах та електродвигунах. Урок з використанням ІКТ. 11-й клас

Тема. Уплив магнітного поля на рамку зі струмом в елек­тровимірювальних приладах та електродвигунах.
Більшість людей користуються машинами та електроприладами, не замислюючись, як вони працюють. Але всередині сховані механізми, що складністю своєї будови нагадують чарівний ліс, де на кожному кроці на нас чекають нові чарівні дивовижі.

20,00 

Мета:

  • формування поняття про момент сил, що впливає на пря­мокутну рамку зі струмом;
  • вивчення формули магнітної індукції через максимальний момент сил, формули маг­нітного потоку та виведення формули роботи з переміщення провідника зі струмом в магнітному полі;
  • сприяння розвитку пізнавальних навичок учнів, логічного мислення, уміння працювати зі складними фізичними схемами та формулами, правильно узагальнювати інформацію та робити висновки;
  • виховання уважності, спостережливості та зібраності, від­повідальності за доручену справу, прагнення до самовдоско­налення та розвитку, поваги до обраного навчального закладу.

Методи, прийоми: мінілекція, обговорення, опитування.