Сталий розвиток як стратегія людства на ХХІ ст. Урок-гра. 9-й клас

Тема. Сталий розвиток як стратегія людства на ХХІ ст.
Новою парадигмою розвитку суспільства є сталий розвиток, який доцільно розуміти не лише в контексті зміни взаємин людини та природи задля розширення можливостей економічного зростання, а як скоординовану глобальну стратегію виживання людства, орієнтовану на збереження та відновлення природних спільнот у масштабах, необхідних для повернення до меж господарської місткості біосфери. Цей урок має на меті допомогти учням проаналізувати та зрозуміти екологічну ситуацію у світі. Його проведення у формі гри сприятиме кращому засвоєнню матеріалу.

20,00 

Мета:

  • формування знань про сучасні проблеми взаємодії суспільства та природи й уявлень про концепції сталого розвитку;
  • розвиток умінь аналізувати інформаційний матеріал, висловлювати власну думку;
  • виховання толерантності.