Роль транснаціональних компаній у розвитку машинобудівних і хімічних виробництв в Україні. Урок-дослідження. 11-й клас

Тема. Роль транснаціональних компаній у розвитку машинобудівних і хімічних виробництв в Україні.
Зростання економічної та політичної ролі транснаціональних корпорацій (ТНК) призвело до формування протилежних думок про те, як їхня діяльність змінює традиційний «баланс сил» суб’єктів політичної взаємодії. З одного боку, ТНК виступають у ролі головних двигунів світового економічного розвитку. З іншого — залишаються експлуататорами природних і трудових ресурсів країн, що розвиваються, готовими пожертвувати гуманітарними й екологічними цінностями для отримання прибутку. Сформувати свою думку щодо цього допоможе подана розробка уроку-дослідження.

20,00 

Мета:

  • формування знань про сучасні проблеми взаємодії суспільства та природи й уявлень про концепції сталого розвитку;
  • розвиток умінь аналізувати інформаційний матеріал, висловлювати власну думку;
  • виховання толерантності.