Діагностичні анкети. Визначення рівня сформованості дослідницької компетентності учнів

Діагностичні анкети. Визначення рівня сформованості дослідницької компетентності учнів
Значення діагностики в сучасному світі складно переоцінити. Діагностика вико­ристовується практично в усіх галузях знання, у всіх сферах людської діяльності. Її основне призначення — визначення якості предметів, процесів або явищ, їх відпо­відності вимогам життя сучасної людини. Природно, що і в педагогіці необхідність діагностики доведена давно, неодноразово і з різних позицій.

20,00 

Діагностика дослідних компетенцій та універсальних навчальних дій школярів показує основні проблеми освітнього процесу: несформованість або розвиток на низькому рівні базових компетенцій, якими повинен володіти школяр.