Поверхневі води. Основні річкові басейни та їх характеристика. Урок формування нових знань, умінь та навичок. 8-­й клас

Тема. Поверхневі води. Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер гідрографії та водного режиму річок України.
Сучасні школярі хочуть комунікації, розмови з педагогом, якого воліють сприйма­ти радше як порадника, а не як суворого критика. Урок, що побудований у форматі бесіди між учителем та учнями, сприймається останніми краще, ніж монотонна лекція на 45 хвилин. Представлена розробка уроку допомагає засвоїти знання із теми саме у форматі запитань до учнів та їх відповідей, розмірковувань та вислов­лювань.

20,00 

Мета:

  • формування знань про основні гідрографічні характеристики річок, їх режим, річкові басейни;
  • формування уявлень про взаємозв’язок гідрографічних, геоморфологічних та кліматичних особливостей території;
  • поглиблення знань учнів про поверхневі води планети на прикладі України;
  • розвиток умінь та навичок роботи з тематичними картами України;
  • розвиток пізнавального інтересу учнів до змісту географічної науки;
  • виховання дбайливого ставлення до природи та водних об’єктів.