Розв’язування трикутників. Урок засвоєння нових знань, умінь і навичок з геометрії. 9 клас

Тема. Розв’язування трикутників.

Доволі часто розв’язування задач викликає в учнів питання першочер­говості дій: що потрібно виконати спочатку, яким повинен бути порядок дій, і взагалі, які саме дії потрібно ви­конати, щоб знайти відповіді. Вирі­шити цю проблему може допомогти опанування учнями навичок алгорит­мічної діяльності на уроках матема­тики. Алгоритм — це «рецепт» розв’я­зання задач, що однозначно прописує як і в якому порядку потрібно виконувати дії. Вивчають алгоритми на уроках інформа­тики, починаючи з 2-­го класу.

20,00 

Мета:

  • пояснити, у чому полягає розв’язування трикутників;
  • формувати вміння знаходити кут і дві сторони трикутника, якщо відомі два кути й сторона;
  • формувати вміння знаходити два кути й сторону трикутника, якщо відомі дві сторони й кут між ними;
  • формувати вміння знаходити два кути й сторону трикутника, якщо відомі дві сторони й кут, протилежний до однієї з них;
  • формувати вміння знаходити кути трикутника, якщо відомі його сторони;
  • розвивати вміння планувати власну діяльність;
  • виховувати особистісні якості, що забезпечують успішність діяльності учня на уроці.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь і навичок.