Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків. Урок розв’язування задач економічного змісту. 9 клас

Тема. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків.

Розроблений урок сприятиме розвитку уваги, уяви, математичного та економічного мислення, вміння застосовувати знання до вирішення практичних задач, творчих здібностей школярів, відчуття успіху під час навчання, навичок самоконтролю та взаємоконтролю.

20,00 

Мета:

  • удосконалити вміння виконувати відсоткові розрахунки та застосовувати формули простих і складних відсотків до розв’язування задач економічного змісту;
  • ознайомити учнів із поняттями «кредит», «депозит», « банківський відсоток», «амортизація», «пеня»;
  • сприяти розвитку уваги, пізнавальних здібностей учнів, вміння аналізувати, виокремлювати головне в інформації;
  • виховувати старанність, відповідальність, творче ставлення до справи.