Квадратична функція, її властивості та графік. Урок алгебри з використанням інтерактивних методів. 9 клас

Тема. Квадратична функція, її властивості та графік.

Вивчення властивостей квадратичної функції є підґрунтям для навчання учнів розв’язувати квадратні нерівності, а також формування вміння графічно знаходити розв’язання систем двох рівнянь другого степеня з двома змінними. Тому важливо дібрати такий педагогічний інструментарій, який допоможе учням зрозуміти та засвоїти цю тему.

20,00 

Мета:

  • узагальнення знань із теми «Квадратична функція, її властивості та графік»;
  • засвоєння ключових понять теми;
  • формування вміння аналізувати, контролювати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності;
  • розвиток пам’яті, уваги, логічного мислення;
  • виховання культури математичного мовлення, толерантності, бажання вивчати математику.

Методи, прийоми:

  • фронтальне опитування;
  • інтерактивне тестування;
  • робота з дидактичними картками.