Ділення натуральних чисел. Розв’язування вправ і задач. Математичний урок-подорож. 5 клас

Тема. Ділення натуральних чисел. Розв’язування вправ і задач.

Від того, як учні виконуватимуть дії над числами, розв’язуватимуть рівняння і нерівності, різні задачі та виконуватимуть інші завдання, передбачені програмою, залежатиме результативність їхнього подальшого навчання. Ця розробка представлена у вигляді уроку-подорожі, щоб зацікавити учнів та для більш ефективного засвоєння матеріалу.

20,00 

Мета:

  • закріплення умінь виконувати арифметичні дії з нату­ральними числами, розв’язувати вправи та задачі;
  • розвиток логічного мислення, пам’яті, уваги, навичок самостійної організації освітньої діяльності;
  • виховання активності та самостійності, формування прагнення до пізнання, виховання любові до математики як науки.

Методи, прийоми:

  • робота з дидактичними картками;
  • самостійна робота.