Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними. Урок алгебри, адаптований для дистанційного навчання. 9 клас

Тема. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними.

Запропонована розробка адаптована для використання як під час очного навчання, так і під час дистанційного. Для кращого засвоєння матеріалу пропонується велика кількість практичних завдань, які можна виконати за допомогою комп’ютера або смартфона, під’єднаного до мережі інтернет.

20,00 

Мета:

  • формування вмінь розв’язувати системи рівнянь графічним способом;
  • повторення раніше вивчених способів розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними;
  • розвиток логічного мислення, просторової уяви, уваги, пам’яті, розумової активності, пізнавальної самостійності й інтересу;
  • виховання інтересу до вивчення математики, інформаційної компетентності.

Методи, прийоми:

  • демонстрування;
  • розв'язування онлайнових вправ.