Урок із предмету “Українська мова”. 2 клас

Щоб заохотити дитину вивчати нове, потрібно звернутися до її внутрішньої цікавості, бажання пізнавати світ. Детективний урок допоможе учням навчитися виявляти причинно-наслідкові зв’язки, висувати та обґрунтовувати припущення, діяти в команді з однокласниками та вчителем, дасть можливість відчути себе детективами, використовуючи методи пошуку та прогнозування. Діти зможуть проявити свою самостійність і отримають задоволення.

20,00 

Мета:

  • формувати предметні компетентності: уміння складати розповідь за серією картинок, вправляти дітей у побудові причинно-наслідкових зв’язків, формувати вміння за дією визначати мету героя, фіксувати результат виконання цієї мети.
  • продовжити роботу над опануванням ключових компетентностей: вміння вчитися, інформаційно-комунікативної, загальнокультурної (збагачення словникового запасу учнів), здоров’язбережувальної, громадянської компетентностей.
  • розвивати: сприйняття, увагу, уяву, пам’ять.