Урок з лепбуком для дітей із порушенням слуху з предмету “Українська мова”. 3 клас

Доцільність використання техніки лепбук для дітей із порушенням слуху пов’язано з тим, як вони сприймають інформацію. Таким дітям притаманне насамперед образне мислення, тому ігрова форма допоможе їм краще сприймати, осмислювати та запам’ятовувати навчальний матеріал. У такій папці багато необхідної систематизованої інформації, зокрема ілюстративної для вивчення й закріплення знань у дітей із певної теми..

20,00 

Мета: удосконалення знання учнів про основні поняття, необхідні для спілкування та розвитку зв’язного мовлення.

Об’єкт дослідження: організація навчального процесу із закріплення знань і формування основних мовних понять дітьми з порушеннями слуху.
Предмет дослідження: оптимальні умови організації розширення знань дітей і розвиток їх мовленнєвих компетентностей.
Матеріали: елементи оформлення лепбуку (додатки 1—5), макет лепбуку (додаток 6).