В. Стефаник «Камінний хрест». Драматизм конфлікту. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею. Комбінований урок. 10 клас

Тема. Василь Стефаник «Камінний хрест». Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. Багатозначність символічних образів. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею.

Мета:

  • пояснення емоційно напруженого драматизму ситуації, багатозначності символіки камінного хреста, горба, прізвища головного героя;
  • створення характеристики образу головного героя Івана Дідуха;
  • установлення причинно-наслідкових зв’язків між подіями в житті героїв твору
  • розвиток умінь толерантно відстоювати власну думку в дискусії, аргументовано і грамотно висловлювати власну думку, визначати мету й цілі діяльності, рефлексувати й оцінювати результат.

20,00