Ліна Костенко. Коротко про письменницю. Поезія «Дощ полив…». Урок вивчення нового матеріалу. 7 клас

Тема. Ліна Костенко. Коротко про письменницю. Поезія «Дощ полив…».

Сьогодні, у час глобальних потрясінь і катаклізмів, світове співтовариство визнало пріоритет природи й довкілля та спрямовує діяльність на побудову екоцентричного суспільства, у якому діють закони сталого розвитку. Пріоритетним стає новий ціннісний орієнтир особистісного та суспільного розвитку — гармонійний розвиток людини і природи як взаємозалежних складників єдиної системи.

20,00 

Мета:

 • усвідомлення образного слова як першоелементу літератури;
 • визначення ролі й місця української літератури в загальноєвропейському й світовому контекстах;
 • ознайомлення учнів з основними фактами біографії письменниці, її поезіями;
 • усвідомлення ідейно-художнього змісту поезії;
 • оволодіння вмінням самостійно та продуктивно працювати з різними друкованими та електронними джерелами інформації;
 • формування вміння коментувати, визначати основні мотиви поезій, уміння висловлювати власну думку;
 • виховання спостережливості, уміння плекати естетичні почуття, любов до природи;
 • вироблення всіх форм поведінки, які потрібні для ефективної участі в громадському житті.

Методи:

 • літературознавчий диктант;
 • бесіда;
 • метод «Асоціативний кущ»;
 • метод «Вільний мікрофон»;
 • метод «Мозковий штурм».