Комбінована контрольна робота. Українська модерна проза. Творчість О. Кобилянської, В. Стефаника, В. Винниченка. Урок перевірки та оцінювання досягнення компетентностей. 10 клас

Тема. Комбінована контрольна робота. Українська модерна проза. Творчість О. Кобилянської, В. Стефаника, В. Винниченка.

Мета:

  • сприяння розумінню ролі модерних творів у житті людини;
  • виявлення рівня сформованості предметних компетентностей і компетенцій з вивченої теми, їх закріплення;
  • розвиток уваги, пам’яті, творчості, уміння застосовувати набуті знання під час виконання завдань;
  • виховання наполегливості, старанності, сили волі, інтересу до наслідків власної праці.

20,00