Слово та його лексичне значення. Урок повторення та поглиблення набутих знань. 10—11-ті класи

Тема. Повторення вивченого матеріалу з української мови, що стосується лексики: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми, фразеологізми тощо.

Відображення у слові будь-якого явища дійсності становить його лексичне значення. Окрім лексичного, словам властиве граматичне значення, яке вказує на приналежність слова до певної частини мови та на його граматичні ознаки. Лексичне значення слова є індивідуальним, основним, а граматичне — загальним, властивим усім словам, які належать до певної частини мови.

20,00 

Мета:

 • поглиблення й систематизування знань про синонімічне багатство мови, види синонімів та синонімічні ряди;
 • поглиблення знань про омоніми, антонімічні пари, стилістичні фігури, створені за допомогою антонімії;
 • ознайомлення з видами омонімів, паронімів;
 • сприяння розвитку вміння вільно володіти українською мовою, розрізняти й порівнювати слова за їх відтінками в значенні;
 • розвивання вміння визначати види омонімів;
 • удосконалення орфографічних та пунктуаційних навичок;
 • збагачення активного словникового запасу;
 • виховання високих моральних якостей.

Методи:

 • бесіда;
 • словникова робота;
 • метод «Мікрофон».