Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Урок повторення та поглиблення набутих знань. 6 клас

Тема. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення.

Фразеологізми — істинні скарби мовної образності — передають найтонші відтінки душевних порухів, надають висловлюванню національного колориту, збагачують мовлення, роблять його виразним й емоційним. Фразеологізм як складна лінгвістична сполука призначений не стільки для називання певних предметів, явищ,
ознак, скільки для їх образно-емоційних оцінок, що й зумовлює основну функцію фразеологічних одиниць.

20,00 

Мета:
Навчальна

  • поглиблення знань учнів про стилістичні засоби лексикології та фразеології, їхню роль у професійному мовленні;
  • розкриття функціонально-стилістичних можливостей лексичних та фразеологічних одиниць;

Розвивальна: збагачення словник учнів новими фразеологізмами та крилатими висловами, удосконалення вміння доцільного їх вживання;

Виховна: виховання за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу в учнів поваги до краси та багатства рідної мови.