Тепловий ефект хімічної реакції. Урок засвоєння нових знань. 9-й клас

Тема. Тепловий ефект хімічної реакції.
Суть хімічних реакції полягає в розриві зв’язків у вихідних речовинах і виникненні зв’язків у продуктах реакцій. Оскільки утворення зв’язків відбувається з виділенням енергії, а розрив — з поглинанням, то хімічні реакції супроводжують енергетичні ефекти. Якщо зв’язки, що руйнуються у вихідних речовинах, менш міцні, ніж ті, що утворюються в продуктах реакції, то енергія виділяється, і навпаки. Найчастіше енергія виділяється й поглинається у формі теплоти.

20,00 

Мета:

  • визначення суті класифікації хімічних реакцій за ознакою виділення або пог­линання енергії;
  • формування поняття про тепловий ефект хімічних реакцій, вміння визначати екзотермічні та ендотерміч­ні реакції;
  • повторення правил безпечної роботи з хімічними речовинами та лабораторним посудом;
  • розвиток уміння аналізувати й сис­тематизувати інформацію;
  • виховання ставлення до хімії як одного з фундаментальних компонентів природознавства.