Фенол: загальна формула, властивості, якісна реакція на феноли. Урок з використанням інтерактивних технологій. 10-й клас

Тема. Фенол: загальна формула, властивості, якісна реакція на феноли, використання, його вплив на організм людини та навколишнє середовище.
Фенол — синтетична отруйна речовина, небезпечна для людини. Навіть сполука природного походження може завдати шкоди здоров’ю. Щоб уникнути отруєння, необхідно з відповідальністю ставитися до можливих ризиків контакту з отрутою. Під час покупок цікавитися складом продукції — неприємний запах пластмасових виробів повинен насторожити. Під час вживання лікарських препаратів із вмістом фенолу дотримувати визначеного дозування.

20,00 

Мета:

  • розширити уявлення учнів про оксигеновмісні органічні сполуки на прикладі фенолів;
  • ознайомити з молекулярними, електронними й структурними формулами фенолу та його гомологів, фізичними властивостями, зумовленими наявністю бензольного кільця й функціональної гідроксильної групи, з якісною реакцією на феноли;
  • показати взаємний вплив атомів у молекулі фенолу, його вплив на фізичні й хімічні властивості фенолу;
  • формувати уявлення учнів про використання фенолу у виробництві інсектицидів, охорону навколишнього середовища від відходів, які містять фенол;
  • розвивати екологічні знання учнів, критичне мислення, медіаграмотність;
  • виховувати дбайливе ставлення до природи.

Розвиток компетентностей:

  • спілкування державною мовою;
  • екологічна грамотність і здоров’язбережувальна компетентність;
  • критичне мислення, медіаграмотність.