Хімічні реакції. Урок, адаптований для дистанційного навчання. 9-й клас

Тема. Хімічні реакції.
Ми впевнено користуємося побутовою техні­кою, заправляємо автомобіль, готуємо млинці з кислого молока, підпалюємо багаття на при­роді… Та чи завжди ми розуміємо природу всіх цих явищ? Бо всіх їх об’єднує одна спільна властивість — утворення внаслідок хімічних реакцій.

20,00 

Мета:

  • сприяння формуванню розуміння відмінностей між фізичними і хімічними явищами;
  • повторити ознаки й умови протікання хімічних реакцій;
  • дати початкове уявлення про класифікацію хімічних реакцій за тепловим ефектом;
  • розвиток навички вести порівняльний аналіз, узагаль­нювати і робити висновки, формулювати визначення понять, логіко-­смислового мислення учнів, пам’яті, хімічної мови, а також уміння здійснювати самостійну діяльність на уроці;
  • виховання культури розумової праці, позитивної мотивації;
  • сприяння вихованню гуманності, дисцип­лінованості, естетичного сприйняття світу.

Методи і прийоми: метод словесної передачі інформації, слухового і зоро­вого сприйняття інформації (бесіда, розповідь, презентація), демонстрація дослідів, самостійна робота.